Twoje biuro w indyjskim stylu
4
paź
0
manager Singh Blog Home
Twoje biuro w indyjskim stylu

Spotkania biznesowe, negocjacje czy podpisanie lukratywnego kontraktu wymagaj? godnego, reprezentacyjnego miejsca. Je?eli wi?c posiadasz firm? i biuro, w którym przyjmujesz klientów i rozmaitych kontrahentów, warto zadba? o elegancki wystrój pomieszcze?.

Spotkania biznesowe, negocjacje czy podpisanie lukratywnego kontraktu wymagaj? godnego, reprezentacyjnego miejsca. Je?eli wi?c posiadasz firm? i biuro, w którym przyjmujesz klientów i rozmaitych kontrahentów, warto zadba? o elegancki wystrój pomieszcze?.

Zarówno gabinet, jak i sale konferencyjne dobrze jest wyposa?y? w ekskluzywne meble. Wykonane z oryginalnych gatunków drewna, jak palisander czy mango, nadadz? unikalnego charakteru firmowej przestrzeni. Dzi?ki temu podkre?lisz swoj? pozycj? w negocjacjach, a samo spotkanie przebiegnie w komfortowej atmosferze. B?dzie to równie? miejsce, w którym po prostu dobrze si? pracuje.

Oryginalny wystrój gabinetów

Indyjskie meble potrafi? jak ?adne inne u?wietni? wygl?d pomieszcze? i doda? im szczypt? ekstrawagancji. W gabinecie nie mo?e zabrakn?? takich elementów, jak biurko, przy którym na co dzie? podejmowane s? istotne decyzje czy stolik kawowy, przy którym omawiane b?d? istotne kwestie funkcjonowania firmy. W naszych kolekcjach odnajdziesz wiele unikalnych biurek, a tak?e szeroki wybór wygodnych krzese?.

Nic tak dobrze nie oddaje solidnego charakteru firmy jak masywne, a przy tym funkcjonalne biurko w gabinecie. Ten model wykonany zosta? z egzotycznego drewna indyjskiego palisandru. Jego ciemno-br?zowa kolorystyka doskonale sprawdzi si? jako podstawa pracy managera. Mnogo?? schowków pozwoli mie? zawsze pod r?k? najwa?niejsze dokumenty. Szeroki i precyzyjnie wykonany blat mebla sprawi, ?e wykonywanie codziennych obowi?zków stanie si? przyjemno?ci?.

Jesli cenisz sobie oryginalny styl, idealne propozycja? dla ciebie moge si? oka??? biurko o nieco Jeszce konstrukcji. Ten model zostawia zdecydowanie wi?cej przestrzeni pod spodem, a ciekawe rozwi?zanie, polegaj?ce na dodaniu masywnych nóg z wyci?ciami po?rodku, dodatkowo wzmacnia ten efekt. Tu równie? zastosowano palisander, a ca?o?? zosta?a wykonana z najwy?szy? dba?o?ci? o szczegó?y. Model posiada dwie d?ugie szuflady na najpotrzebniejsze dokumenty. Utrzymane w kolonialnym stylu, to ciemno brzozowe biurko b?dzie eleganckim elementem wyposa?enia oryginalnego gabinetu.

Bardzo ciekawie prezentuje si? równie? biurko z kolekcji Apple. Wykonane z palisandru, zaskakuje po cieniem lekko?ci, nowoczesno?ci i precyzji wykonania w zgodzie z d?ugoletni tradycji stolarski indyjskich mistrzów. Biurko z pewno?ci? ociepli ka?de wn?trze, je?eli wiec pragniesz grza swoje pomieszczenie atrakcyjnym elementem wyposa?enia, ten model jest stworzony do twojego biura.

Przy oryginalnym biurku nie mo?e oczywi?cie zabrakn?? eleganckiego krzes?a. Indyjskie krzes?a tworzone s? z litego drewna, z du?? dba?o?ci? o szczegó?y. Dzi?ki temu zapewniaj? nie tylko pi?kny wygl?d, ale równie? komfort u?ytkowania na co dzie?. Sp?dzaj?c wiele godzin przy komputerze, warto zadba? o wygodne siedzisko. Takie z pewno?ci? posiada ten fotel gabinetowy. Utrzymany w jasnobr?zowej kolorystyce, wykonany z trwa?ego i eleganckiego palisandru indyjskiego, zosta? obity skórzan? tapicerk?. Komfortowe oparcie dla pleców sprawi, ?e zarówno podczas pracy, jak i w chwilach oddechu, nie b?dziesz chcia? wstawa? z fotela. Wygodne podpórki pod ?okcie pozwol? si? dodatkowo zrelaksowa? i nabra? ?wie?ego spojrzenia na firmowe sprawy.

Biuro w indyjskim stylu

Styl eleganckiego gabinetu z pewno?ci? uzupe?ni biblioteczka utrzymana w kolonialnej konwencji. Ten ciemno – br?zowy mebel wykonany zosta? z indyjskiego palisandru. Jest to solidna konstrukcja, która pi?knie si? prezentuje. B?dzie to doskona?e miejsce na umieszczenie zarówno publikacji zwiazanych ze specyfik? firmy, jak i ulubionych pozycji w?a?ciciela. Ekskluzywny rega? to równie? ?wietna okazja do umieszczenia nagród zdobytych przez twoje przedsi?biorstwo. Puchary, statuetki czy dyplomy oprawione w piekne ramy, dodasz? powagi twojej dzia?alno?ci.

Meble kolonialne - witryna z palisandru indyjskiego (Royal-04)

Z kolei ta dystyngowana, kolonialna witryna z pewno?ci? b?dzie harmonizowa?a z solidnym, palisandrowym biurkiem. Mebel ten sam w sobie jest bardzo efektowny. Zamykana, przeszklona pó?ka pozwoli ustawi? najcenniejsze firmowe „skarby” tak, aby zawsze by?y na widoku. Witryna b?dzie równie dobrze prezentowa?a si? w firmowej sali konferencyjnej.

Nierzadko najwa?niejsze rozmowy biznesowe maj? miejsce w gabinecie. To tutaj zapadaj? kluczowe dla firmy decyzje. Wygodna kanapa i stylowy stolik kawowy pozwol? poczu? si? jak w domu. W komfortowej atmosferze negocjacje przebiegaj? szybciej i przyjemniej, ?atwiej te? o porozumienie.

Meble kolonialne - stolik kawowy opium z palisandru (RD-068)

Zwró? uwag? na ten stolik. Doskonale uzupe?ni kolonialny wystrój twojego gabinetu. Jego zaokr?glone nogi nadaj? mu niepowtarzalnego charakteru, a ciemny odcie? palisandrowego drzewa dodaj? powagi. Dzi?ki wysokiej odporno?ci indyjskiego drewna, nie straszne mu ewentualne przypadki rozlanej wody czy kawy

Sala konferencyjna w indyjskim stylu

Meble indyjskie – masywny drewniany stó? do jadalni

Tak, jak w domowej jadalni, tak i w firmowej sali konferencyjnej, podstaw? jest solidny stó? i wygodne krzes?a. Bardzo cz?sto wystrój wn?trza nadaje charakteru zebraniu. Urz?dzaj?c sal? narad w kolonialnym stylu mo?esz by? pewien, ?e spotkanie odb?dzie si? w atmosferze komfortu i wzajemnego poszanowania.meble-indyjskie-stol-do-jadalni-rd-001a.html

Ten masywny, elegancki i stylowy mebel doskonale sprawdzi si?, jako stó? konferencyjny. Nadaje si? zarówno do bardziej kameralnych spotka? (dugo?? 180 cm), jak i zebra? w wi?kszym gronie (300 cm po roz?o?eniu). Szeroko?? jednego metra w zupe?no?ci wystarczy do zapewnienia maksymalnej wygody.

Ten stó? warto uzupe?ni? stylowymi i komfortowymi krzes?ami. Designem nawi?zuj? do kolonialnego stylu, cho? z powodzeniem mog? sta? si? dodatkami do wn?trz utrzymanych w nowoczesnym stylu. Precyzyjnie obite wysokiej jako?ci skór?, pos?u?? d?ugie lata. Charakteryzuj? si? du?ym komfortem u?ytkowania i trwa?o?ci?, jak? zapewnia palisander indyjski.

Leave your comment