MEBLE INDYJSKIE, KOLEKCJA GOA I LETNI TROPIKALNY STYl.
7
paź
0
Amar Singh Blog Home
MEBLE INDYJSKIE, KOLEKCJA GOA I LETNI TROPIKALNY STYl.

Witamy po d?u?szej nieobecno?ci na naszym blogu.Jak zapewne zauwa?yli?cie lato zbli?a si? wielkimi krokami  dnie s? coraz d?u?sze i cieplejsze,coraz cz??ciej my?limy o wyjazdach,urlopach i odpoczynku to wszystko  wprawia nas w cudowny wakacyjny nastrój.      

Witamy po d?u?szej nieobecno?ci na naszym blogu.Jak zapewne zauwa?yli?cie lato zbli?a si? wielkimi krokami  dnie s? coraz d?u?sze i cieplejsze,coraz cz??ciej my?limy o wyjazdach,urlopach i odpoczynku to wszystko  wprawia nas w cudowny wakacyjny nastrój.

meble-indyjskie-kolekcja-goa-i-letni-tropikalny-styl

 Tropikalne kolory we wn?trzach

W naszych europejskich domach dominuj?cymi kolorami we wn?trzch s? zazwyczaj szaro?ci,biel,czer? czasami br?zy i be?e,tzw bezpieczne kolory które zawsze wygl?daj? dobrze ale co z tego jak takie wn?trza s? nijakie , i bez fantazji nie maj? w sobie naturalnej energi.Chcieliby?my zaproponowa?  Wam wprowadzenie do domu odrobiny koloru, gdy? –po pierwsze  jest to teraz bardzo modne, po drugie mamy w ko?cu lato i chcieliby?my je zatrzyma? na d?u?ej,po trzecie  ?ywe kolory na pewno poprawi? nasz w  nastrój, popudz? kreatywno?? i wed?ug nas wn?trza z kolorowymi akcentami wygl?daj? du?o lepiej ni? te, których ich pozbawiono. Na jakie kolory i dodatki postawi? aby wn?rtrze nabra?o tropikalnego charakteru? Mamy dla was kilka porad i inspiracji. 

O stylu tropikalnym w trendach wn?trzarskich mówi si? ju? od jakiego? czasu to co jest charakterystyczne dla tego trendu to na pewno pi?kna roslinno??, w naszym przypadku mo?e by? w donicach nie mo?e zabrakn?? mebli z gezotycznych gatunków drewna, ratanu teaku, bambusa itp. Doskona?ym dodatkiem b?da tkaniny w egzotyczne nadruki, du?o naturalnych materia?ów w naturalnych kolorach , ciekawe akcesoria np: pos?gi Buddy,klatki dla ptaków,ceramika itp.Wzory które przywodza nam na my?l tropiki i d?ungle  palmy, li?cie, kolorowe kwiaty, papugi i inne tropikalne zwierz?ta.gdy wszystko po??czymy w spójn? ca?o?? mamy ciekawy efekt efekt ko?cowy na którym niebywale nam zale?y.

Aran?acja wn?trz ,meble  indyjskie -  kolekcja  Goa 

Tak jak lato wprawia nas we wspania?y nastrój, tak w nasze cztery k?ty powinni?my tchn?? nowego ducha. To sprawi, ?e nie tylko o?ywi? si? nasze wn?trza, ale równie? my wprawimy si? w lepszy, letni nastrój. Przede wszystkim chcieliby?my zaproponowa?  Wam nasz? kolekcj? mebli indyjskich Goa. Meble z tej kolekcj charakteryzuj? si? prostym klasycznym kszta?tem, jasnym kolorem egzotycznego drzewa teakowego i pi?knymi malowanymi elementami. Delikatny efekt postarzenia mebli nadaje im autentyczno?ci jakby przed chwil? zosta?y wyniesione z  domku znajduj?cego si? gdzie? daleko na pi?knej  pla?y z palmami i ciep?ym  piaskiem. Ka?dy mebel z tej kolekcji jest wykonany r?cznie, wi?c niemo?liwe jest aby znale?? drugi identyczny egzemplarz. Wi?c co powiecie na pi?kn? egzotyczn? komod??  taki element wystroju  o?ywi ka?de monochromatyczne wn?trze  i nada mu stylowy wygl?d.

Gdy aran?ujemy wystrój naszego przedpokju warto umie?ci? w nim pi?kn? indyjsk? konsole z naszej kolekcji Goa ,na pewno nada mu egzotyczny wygl?d i b?dzie bardzo praktycznym elementem przedpokuju chocia?by ze wzgl?du  na szuflady w których mo?emy przechowywa? klucze i inne drobiazgi.

Tropikalne dekoracje do domu

Na szcz??cie najcz??ciej wcale nie trzeba przeprowadza? wielkich zmian i metamorfoz, aby zadzia?y si? domowe rewolucje w i?cie tropikalnym stylu. Oryginalne  dekoracje potrafi? naprawd? zdzia?a? cuda!

Mamy na my?li tu oczywi?cie  kolorowe poduszki, które  mo?emy roz?o?y? na naszych sofach, ?ó?kach i fotelach. Jak równie?  na drewnianych krzes?ach w kuchni, albo jadalni.

Na poduszkach warto przemyci? egzotyczne kolory kolory, ale energetyczna barwa to nie jedyny sposób przywo?ania egzotycznego lata. Nasze ja?ki mog? równie? obfitowa? w tropikalne nadruki  które na pewno o?ywi? ka?de wnetrze.

 

 

 

 

W sypialni warto zdecydowa? si? na now? po?ciel. Motyw kwiatów lisci palmowych wydaje si? by? strza?em w dziesi?tk?! Nie mo?emy zapomina? o ?ywej ro?linno?ci której w troikach jest pe?no i jest bardzo bujna mog? to by? kwiaty doniczkowe np. palmy .krotony fikusy oleandry.Dla dope?niania ca?o?ci, warto zrezygnowa? z ci??kich zas?on, i wymieni? je na zwiewne, lekkie firany lub  jasne zas?ony z naturalnych tkanin. Kolor do wnetrza mo?emy wprowadzi? te? dzi?ki naklejkom lub fototapetom, które wiernie odwzoruj? ?ciane zielonych egzotycznych ro?lin  i wprawi? nas w prawdziwie letni i urlopowy nastrój.

 Lato, Goa,i tropiki!

W powy?szym wpisie zaproponowali?my tylko niektóre sposoby na zaproszenie egzotycznego lata do naszych czterech k?tów. Pomys?owo??  pozostawiam Wam, a inspiracji szukajcie nie tylko na naszym blogu, ale przede wszystkim w tym co was otacza.

Ju? zapewne planujecie wakacje w ró?nych odleg?ych miejscach na ?wiecie, gdzie kwitn? pi?kne kolorowe kwiaty ,gdzie domy wygl?daj? jak z bajki . Ich paleta barw jest wspania?? inspiracj?.Niewielkie akcenty, które wyst?puj? w przyrodzie i odleg?ych zak?tkach ?wiata przenie?my do naszych wn?trz , to naprawd? wystarczy, aby stworzy? urokliwe tropikalne  aran?acj?.

 

 

 

Leave your comment