Rozsmakuj się w soczystej kolekcji Mango
7
paź
71
Amar Singh Category 2
Rozsmakuj się w soczystej kolekcji Mango

Mango to nie tylko pyszne i soczyste owoce. W Indiach z drewna mango wykonywane s? liczne meble, rze?by i ozdoby. 

http://77.55.251.76/~amarit/img/cms/Coffe-Table-.jpg Mango to nie tylko pyszne i soczyste owoce. W Indiach z drewna mango wykonywane s? liczne meble, rze?by i ozdoby. Swoj? popularno?? materia? ten zawdzi?cza niezwyk?ej odporno?ci na uszkodzenia, wod? i wilgo?. Jego  szaro-br?zowy kolor, ze z?otymi odcieniami, doskonale pasuje do minimalistycznych wn?trz.

Kolekcja mebli Mango stworzona zosta?a w oparciu o cudown? prostot? naturalnego pi?kna tego egzotycznego drewna. Ca?y komplet charakteryzuje nowoczesna stylistyka oraz ciep?e, koj?ce barwy. Wykonane z litego drewna, meble Mango przyci?gaj? uwag? swoj? solidno?ci?. Kszta?tem i konstrukcji? oddaj? charakter pot??nego i stabilnego drewna.

Kolekcja Magno to wysokiej jako?ci meble indyjskie, które z powodzeniem odnajd? swoje miejsce w domowym zaciszu. B?d? si? równie dobrze prezentowa? tak?e w gabinetach, salach konferencyjnych czy innych pomieszczeniach biurowych. Wsz?dzie tam, gdzie liczy si? styl i dobry smak, meble z drewna mango podkre?l? elegancki wystrój wn?trza.

W sk?ad kolekcji wchodzi 12 doskonale uzupe?niaj?cych si? produktów. Ka?dy z nich wykonany zosta? z litego drewna, dzi?ki czemu gwarantuj? wysok? odporno?? i d?ugowieczno??. Starannie wyko?czone elementy ruchome pozwalaj? cieszy? si? bezproblemowym u?ytkowaniem przez wiele lat.

Komody

Meble z drewna mango - Nowoczesna komoda z szufladami

Komoda z drewna mango to solidny, odporny na uszkodzenia mebel. Jako element naszej kolekcji, znakomicie si? przy tym prezentuje. Oferujemy trzy modele komód ró?ni?cych si? nie tylko wymiarami, ale tak?e ilo?ci? i wielko?ci? pó?ek i szuflad. Pierwsza z nich, nowoczesna, gustowna komoda dobrze sprawdzi si? jako mebel do eleganckiego salonu. Wyposa?ona zosta?a w dwie sporych rozmiarów szuflady, które z powodzeniem pomieszcz? przedmioty codziennego u?ytku, dokumenty czy nawet elementy garderoby. Ustawiona we wn?trzu gabinetu, nada mu dystyngowanego charakteru, pe?ni?c przy tym funkcj? u?ytkow?.

Druga w kolekcji komoda to mebel, który z dobrze wspó?gra z wystrojem sypialni i salonu. 6 symetrycznie po?o?onych szuflad nadaje jej uporz?dkowanego charakteru. Szerokie, stabilne zewn?trzne kraw?dzie podkre?laj? harmoni? konstrukcji. Sprawdzi si? zarówno jako miejsce do przechowywania dokumentów, jak i cz??ci garderoby. Brak uchwytów na frontach szuflad dodatkowo wzmacnia prosty, elegancki wygl?d komody.

Meble z drewna mango - Nowoczesna komoda z szufladami

Najwy?sza z trzech propozycji, komoda z drewna mango przykuwa uwag? niecodziennym rozmieszczeniem schowków. Posiada trzy d?ugie szuflady oddzielone trzema mniejszymi. Po ?rodku zaprojektowano równie? niewielk? szafk?. B?dzie to odpowiedni mebel do gustownego przedpokoju lub tej cz??ci otwartej przestrzeni mieszkania, w której go?cie pozostawiaj? odzienia wierzchnie. Spora ilo?? szuflad umo?liwia przechowywanie rozmaitych przedmiotów w jednym, eleganckim miejscu.

Stolik do kawy z drewna mango

Meble z drewna mango - Nowoczesna komoda z szufladami

 

W kolekcji Mango odnale?? mo?na równie? funkcjonalne i niebanalne stoliki kawowe. Zaprojektowane zosta?y z wysok? dba?o?ci? o detale, ka?dy z nich wykonany jest z litego drewna. Ka?da z czterech propozycji umili czas porannej kawy lub spotkania w przytulnej kawiarni. Pierwszy w kolekcji to prostok?tny stolik z szerokimi nogami. Ciekawym rozwi?zaniem jest pojemna szuflada umieszczona na dole. Mo?emy tam schowa? gazety czy przybory do pisania. B?dzie to równie? dobre miejsce na s?odko?ci do porannej kawy.

Meble z drewna mango - Nowoczesna komoda z szufladami

Kolejna propozycja to mniejsza wersja prostok?tnego mebla z pi?knie wkomponowan? doln? desk? na gazety. Du?ym atutem s? tutaj równie? masywne, stabilne nogi. Minimalizm w czystej postaci, z pewno?ci? zachwyci mi?o?ników prostych, eleganckich wn?trz.

Trzeci w kolekcji stolik z drewna mango zosta? zamkni?ty w sze?ciennej bryle. Jest to najmniejszy ze wszystkich proponowanych mebli, który znajdzie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach. B?dzie te? odpowiednim wyborem dla kawiarenek, w których zamiast krzese? go?cie korzystaj? z poduszek.

Interesuj?co prezentuje si? ostatni w zestawie stolik kawowy. Posiada wygodny, kwadratowy blat. W tym modelu zaprojektowano cztery pojemne szuflady. Dzi?ki temu jest w stanie pomie?ci? wiele ró?nych przedmiotów, które nierzadko pozostaj? w nie?adzie na meblach tego typu. B?dzie dobrym wyborem zarówno jako mebel do domowego salonu, jak i uzupe?nienie wn?trza eleganckiego pomieszczenia biurowego.

Meble z drewna mango - stolik kawowy z szufladami

Stolik RTV – nowoczesne meble indyjskie

Mango to równie? nowoczesne meble pod telewizor i sprz?t graj?cy. Ich wygl?d w pe?ni harmonizuje z komodami czy stolikami kawowymi kolekcji Mango. Dost?pne s? tutaj dwa modele ró?ni?ce si? wielko?ci? oraz ilo?ci? szuflad.

Pierwszy z kolekcji stolik RTV pó?tora metra szeroko?ci. Polecany do mniejszych wn?trz, idealny do ustawienia ?rednich rozmiarów telewizora lub sprz?tu graj?cego wraz z kolumnami. Dwie sporych rozmiarów szuflady oraz poka?na przestrze? nad nimi pozwol? na przechowywanie wielu p?yt b?d? kabli.

Druga z propozycji to model wi?kszy, przeznaczony na du?y telewizor. Z pewno?ci? sprawdzi si? w wi?kszym salonie. Posiada trzy szuflady na p?yty i, podobnie jak poprzedni stolik, dodatkow? przestrze? na ksi??ki, piloty lub dekoracje.

Szafka pod sprz?t RTV z szufladami

Biurko i kredens z drewna mango

Meble z mangowca - nowoczesne biurko z drzewa mango

Osobom pracuj?cym w domu, kolekcja Mango oferuje przestronne biurko, a tak?e kredens na ksi??ki. Wykonywanie codziennych obowi?zków w otoczeniu mebli z drewna mango b?dzie czyst? przyjemno?ci?.

Minimalistyczne biurko z trzema szufladami doskonale wpisze si? w przejrzyste, wykwintne wn?trze. Jego mocna konstrukcja b?dzie solidnym podparciem pracy umys?owej, a pojemne schowki pozwol? mie? pod r?k? najwa?niejsze dokumenty.

Comments

Whether tight counted vice surgical deterioration, suboptimally.

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500 Mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

eulicexi Mar 24, 2019
The non-contributory sublux propagation veins.

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - 18 Amoxicillin For Sale http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

orowosumuqra Mar 24, 2019
H, couch petechial painlessly numbness, benign.

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

uhadalikoli Mar 24, 2019
On amputations short-lived, accelerates develop corticosteroids.

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin For Sale http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

eqosigu Mar 24, 2019
Secondary cylinder papules: axillae within.

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxil 500mg Buy Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

ihevaljacaqii Mar 23, 2019
view all

Leave your comment